שלומי שי אמויאל: התאוששות בתיירות הנכנסת לישראל

January 08 2023Cfao

שלומי שי אמויאל: -2.9 מיליון כניסות מבקרים לישראל ב-2022

בשנת 2022 נרשמה התאוששות בתיירות הנכנסת, לאחר שבשנים 2021-2020 היא נפגעה קשות בעקבות מגפת הקורונה, כך מצטט שלומי שי אמויאל מאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במהלך שנת 2022 נצפתה מגמת עליה הדרגתית במספר כניסות המבקרים לישראל. מספר הכניסות המצטבר ב-2022 עמד על 2.9 מיליון כניסות מבקרים, גבוה משמעותית ממספרן ב- 2020 (887.1 אלף כניסות) וב- 2021 (402.3 אלף כניסות ). יחד עם זאת, בהשוואה לשנת 2019, השנה שלפני פרוץ מגפת הקורונה, נרשמה ירידה של 41.9% במספר כניסות המבקרים לישראל.

כניסות מבקרים לישראל, ינואר- דצמבר 2022-2019, נתונים מקוריים

מתוך 2.7 מיליון כניסות תיירים ב- 2022, 810.5 אלף כניסות היו מארצות הברית, 235.5 אלף כניסות תיירים היו מצרפת ו-177.9 אלף היו מהממלכה המאוחדת. מתוך 176.3 אלף כניסות מבקרי יום לישראל בשנת 2022, 48.0 אלף כניסות היו מארצות הברית (36.0 אלף מתוכן היו של נוסעים בשיוט).

בחודש דצמבר 2022 נרשמו 284.0 אלף כניסות מבקרים לישראל, מתוכן 266.2 אלף כניסות תיירים ו- 17.8 אלף כניסות מבקרי יום (מתוכן 9.8 אלף כניסות של נוסעים בשיוט). מספר כניסות התיירים הגבוה ביותר בחודש דצמבר היה מארצות הברית- 76.1 אלף כניסות (28.6% מכלל כניסות התיירים לישראל).

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות של כניסות תיירים בדרך האוויר עולה כי בשלושת החודשים האחרונים, אוקטובר- דצמבר 2022, נרשמו 242.6 אלף כניסות בממוצע לחודש, לעומת 211.2 אלף כניסות בממוצע לחודש בשלושת החודשים שקדמו להם, יולי – ספטמבר 2022.

כניסות תיירים בדרך האוויר, 2022-2018

מניתוח המגמה עולה כי בשלושת החודשים האחרונים, אוקטובר- דצמבר 2022, נרשמה עליה של 3.2% בממוצע מדי חודש, ובשלושת החודשים שקדמו להם נרשמה עליה של 2.4% בממוצע מדי חודש.

עקב התפרצות הקורונה בישראל ובעולם, הנתונים מנוכי העונתיות החל ממרץ 2020 ועד פברואר 2022 חושבו באמצעות החלפת הנתונים המקוריים החריגים לתקופה זו בנתונים חזויים שהתקבלו ממודל שהותאם לסדרה בתקופה של עד פברואר 2022, והפעלת השיטה הרגילה של חישוב נתונים מנוכי עונתיות. נציין כי הסדרה מנוכת העונתיות והמגמה עד לפני משבר הקורונה, כלומר החישוב עבור תקופת העיבוד מינואר 2010 עד פברואר 2020, נעשה לפי השיטה הרגילה לניכוי עונתיות ואמידת המגמה, כך שהנתונים מנוכי העונתיות והמגמה עבור תקופה זו לא הושפעו ממשבר הקורונה ויישארו ללא שינוי במהלך השנים הבאות.

נתוני הכניסות של תיירים לישראל מושפעים משינויים עונתיים, ועל כן יש לנתחם על סמך הנתונים מנוכי העונתיות והמגמה. עם זאת, יודגש כי בשל שיטת החישוב הנהוגה בלמ”ס, המגמה של החודשים האחרונים עשויה להשתנות עם קבלת נתונים חדשים או עדכון נתונים מחודשים קודמים.

לכתבות נוספות של שלומי שי אמויאל הקליקו כאן

#שלומי שי אמויאל
Share: